1.  Σχεδίαση Κύριου Μπάνιου Κατοικίας 
[ διαστάσεων 2.60 x 2.38 m ]
Έχει δημιουργηθεί μία ειδική μεταλλική κατασκευή για τη δημιουργία πάγκου και χώρων αποθήκευσης.
Η επιλογή μετάλλου και γυαλιού έχει γίνει για την εξοικονόμηση χώρου, τόσο πρακτικά όσο και οπτικά, καθώς τόσο η λεπτότητα των δύο υλικών όσο και η διαπερατότητα του γυαλιού, συνθέτουν μία ελαφριά κατασκευή που δεν καταλαμβάνει πολύ χώρο.
Το ντουζ έχει τοποθετηθεί γωνιακά και έχει κυκλική απόληξη για τη διευκόλυνση της ροϊκότητας των κινήσεων.
Back to Top